1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  • Organizujemy imprezy dla firm oraz osób prywatnych:
  • wesela, komunie, chrzciny, stypy
  • spotkania biznesowe, integracyjne, itp.
  • CATERING - ZAMAWIANIE POTRAW TELEFONICZNIE - 77 409 80 00
1 2 3 4

Regulamin kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego
„Zagroda nad Murawcem”


1. Kąpielisko czynne jest w godzinach od 9oo do 20oo.

2. Wstęp na teren Kąpieliska jest płatny a opłatę uiszcza się zaraz po wejściu na teren Ośrodka  „Zagroda nad Murawcem” w Restauracji.

3. Kąpielisko jest NIESTRZEŻONE.

4. Wstęp na teren Kąpieliska dzieci i młodzieży do lat 10 dozwolony jest tylko pod opieką osoby dorosłej.

5. Na terenie Kąpieliska zabrania się rozpalania ognisk.

6. Śmieci i odpadki należy składać w ustawionych pojemnikach. Proszę o niezanieczyszczanie wody poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp.

7. Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku apeluje się o ograniczenie hałasu, również przy korzystaniu z własnego sprzętu grającego.

8. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Kąpieliska.

9. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki OW Kąpieliska  nie  ponosi odpowiedzialności.

10. Na terenie Kąpieliska istnieje możliwość wypożyczenia kajaków. Bliższe informacje oraz cennik w Restauracji.

11. Osoby niszczące oraz naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego  Regulaminu będą proszone o opuszczenie terenu Ośrodka, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Zabrania się wjeżdżania w obręb plaży i Kąpieliska samochodem. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

14. Prosimy o niewprowadzanie zwierząt do Kąpieliska. 

15. Skargi i wnioski prosimy kierować do Właściciela Ośrodka.

16. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności  na zasadach określonych w  odpowiednich przepisach prawa.

badania

Regulaminy
Facebook
Lokalizacja