1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 • Organizujemy imprezy dla firm oraz osób prywatnych:
 • wesela, komunie, chrzciny, stypy
 • spotkania biznesowe, integracyjne, itp.
 • CATERING - ZAMAWIANIE POTRAW TELEFONICZNIE - 77 409 80 00
1 2 3 4

Regulamin korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego 
"Zagroda nad Murawcem"

1. Ośrodek Wypoczynkowy "Zagroda nad Murawcem" jest terenem prywatnym.

2. Ośrodek pełni rolę całorocznego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.

3. Dopuszcza się jazdę na rowerach po alejkach przy zachowaniu bezwzględnego pierwszeństwa osób pieszych.

4. Uprawianie sportu wędkarskiego odbywa się na zasadach określonych regulaminem PZW.

5. Na terenie OW znajduje się restauracja czynna codziennie w godz. 9:00 – 20:00

6. Zabrania się:

 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi.
 • używania otwartego ognia np. rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego   przeznaczonymi   
 • wpływania sprzętem pływającym w strefę: kąpiących się i uprawiających sport wędkarski.
 • wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ośrodka bez wcześniejszego zgłoszenia o tym fakcie pracownikom OW
 • niszczenia sprzętu, zieleni i pomieszczeń użyteczność publicznej oraz zanieczyszczenia plaży, jeziora, linii brzegowej oraz terenu przyległego.
   

7. Na terenie OW znajdują się zwierzęta. W związku z tym zakazane jest :

 • karmienie ich 
 • wchodzenie na teren wybiegów dla zwierząt oraz zaplecza gospodarcze. 
 • niepokojenie zwierząt w jakikolwiek sposób
   

8. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie do godz.   22.00. 

9. Parking Ośrodka przed bramą wjazdową jest bezpłatny.

10. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Ośrodka dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. 

11. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody itp. 

12. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt pracownikowi OW.

13. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka. 

14. Na terenie OW znajduje się plac zabaw . Jest on przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat znajdujących się wyłącznie pod opieką dorosłych.

15. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

badania

Regulaminy
Facebook
Lokalizacja