1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 • Organizujemy imprezy dla firm oraz osób prywatnych:
 • wesela, komunie, chrzciny, stypy
 • spotkania biznesowe, integracyjne, itp.
 • CATERING - ZAMAWIANIE POTRAW TELEFONICZNIE - 77 409 80 00
1 2 3 4

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „Zagroda nad Murawcem”

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
   
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w Restauracji Ośrodka. Przy meldunku należy pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
   
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. 
   
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na OW. Nie realizujemy kart płatniczych. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji  i regulaminu. 
   
 5. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika OW. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu  sprawnego odbioru domku przez pracownika OW.
   
 6. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. Przedmioty będące na jego wyposażeniu  można wynosić  na zewnątrz tylko za zgodą Właściciela. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Ośrodka. 
   
 7. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo OW zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
   
 8. Na OW obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.
   
 9. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji.
   
 10. Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
   
 11. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień  i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać
  wypoczynku innym Gościom Ośrodka.
   
 12. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku lub na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię etc. Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
   
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Kierownika OW i żądania podjęcia środków zaradczych.
   
 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
   
 15. Ze względu na bezpieczeństwo należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru,  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.
   
 16. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu OW przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom. 
   
 17. Za dewastację domków oraz wszelkich rzeczy będących na wyposażeniu, użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
   
 18. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy Właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim.
   
 19. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni  są we własnym zakresie.
   
 20. Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
   
 21. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności  na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

 

badania

Regulaminy
Facebook
Lokalizacja